Om Luthersk Mission

Luthersk Mission (LM) er en kristen bevægelse, som arbejder først og fremmest på Bibelens grundlag og med de lutherske bekendelsesskrifter som forpligtende fortolkning.

  • Gud vil vise alle mennesker, hvordan Jesus i sit liv, sin død og sin opstandelse, har åbnet vejen til vor Skaber, så vi altid kan leve i et meningsfyldt fællesskab med ham.
  • Vi er overbeviste om, at kun med Jesus som stedfortræder og mellemmand overfor Gud, kan vi få virkelig fred, evigt liv og frihed fra synd, skyld og dom.
  • Igennem Jesus viser Gud sin store kærlighed til os mennesker og giver os frihed her og nu til et liv i glæde og med mening

Det er os magtpåliggende at fortælle, at vi ikke er en lukket kreds, af specielt udvalgte personer. Alle vore møder er offentlige og alle er hjertelig velkomne også til bare at kigge indenfor, for at se og høre hvad vi laver. Du er også velkommen til at rette henvendelse via mail til de personer som er nævnt i kolofonen. Skulle du have et transportproblem, med hensyn til at komme til og fra vore møder, finder vi også en løsning på dette.

Jesus har befalet os i Matthæus evangeliet det 28 kapitel vers 18-20, at ”… gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple”, derfor driver LM mission, ikke bare i Ribe, men også i forskellige lande, i Tanzania, Ethiopien, Peru og i Cambodja

Hjertelig velkommen til møderne i LM Ribe.

Formand for LM: Næstformand:
Jens Rosenberg Børge Schmidt
formand(a)lm-ribe.dk naestformand(a)lm-ribe.dk
Kasserer:
Christian Vølkers  
kasserer(a)lm-ribe.dk           gavekonto oplyses ved henvendelse.
Kontaktadresse Juniorklubben

 Børge Schmidt

juniorklub(a)lm-ribe.dk