Fællesspisning. Derefter møde ved Flemming Jensen, Sommersted

Fællesspisning. Derefter møde ved Flemming Jensen, Sommersted

Tilmelding til kasserer@lm-ribe.dk – senest mandag før mødet!

Sted: Marianne og Christian Vølkers, Engdraget 39, Øster Vedsted, Ribe
tidspunkt: 19:30