Fællesspisning. Derefter møde ved Between-konsulent: Dorthe Schmidt, Agerskov

Fællesspisning. Derefter møde ved Between-konsulent: Dorthe Schmidt, Agerskov

Tilmelding til naestformand@lm-ribe.dk – senest mandag før mødet! (Æ)

Sted: Jens og Gunhild Rosenberg, Rønnevej 3, Hviding, Ribe
tidspunkt: 17:30